Abychom mohli bezplatně zpracovat orientační nabídku, navrhnout vhodný typ a výkon tepelného čerpadla (dále jen TČ), potřebujeme znát základní údaje o objektu a požadavky na ohřev teplé vody (dále jen TV), bazénu a vytápění.

Jméno a příjmení:

Ulice, město, PSČ:

Telefon, Fax:

Mobil:

Email:

Místo realizace:

Firma:

IČO:

Vytápěný objekt:
 Rodinný dům  Činžovní dům  Rekreační objekt  Novostavba  Rekonstrukce  Stávající objekt

Tepelná ztráta:

Tepelná ztráta objektu (pokud je známa):

Pokud ještě nemáte zpracován projekt s tepelnou ztrátou (novostavba), nebo neznáte tepelnou ztrátu (starší objekt) uveďte prosím celkovou plochu vytápěných místností:

plocha vytápěných místností (m2):

objem vytápěných místnost (m3)í:

U novostavby či rekonstrukce uveďte preferovaný topný systém, pro stávající objekt uveďte stávající topný systém.

Topný systém

podlahové vytápění s teplotním spádem 45/35 °C:
 stávající uvažovaný

stěnové vytápění:
 stávající uvažovaný

radiátory s teplotním spádem 55/45 °C:
 stávající uvažovaný

radiátory s teplotním spádem 90/70 °C:
 stávající uvažovaný

radiátory + podlahové vytápění:
 stávající uvažovaný

jiné ( uveďte ):

Zdroj tepelné energie

elektrická energie (kotel, přímotopy):
 stávající  uvažovaný k TČ

kapalný plyn:
 stávající  uvažovaný k TČ

tuhá paliva:
 stávající  uvažovaný k TČ

zemní plyn:
 stávající  uvažovaný k TČ

LTO:
 stávající  uvažovaný k TČ

jiné ( uveďte ):

výkon tepelného zdroje (kW):

průměrná teplota vody při stávajícím vytápění ( °C):

Pokud uvažujete o ohřevu teplé vody tepelným čerpadlem, uveďte prosím:

objem případně typ stávajícího zásobníku TV:

počet osob užívajících objekt:

Pokud uvažujete o ohřevu bazénu tepelným čerpadlem, uveďte prosím:

plocha hladiny bazénu (m2):

objem bazénu (m3):

typ bazénu:
 vnitřní  vnější

Typ tepelného čerpadla:

uvažovaný typ:
 voda/voda vzduch/voda vzduch/voda (ventilace s rekuperací tepla) země/voda

Hygienické větrání objektu

Jakým způsobem budete zajišťovat nutnou výměnu vzduchu v objektu?
 okny:  vzduchotechnikou s rekuperační jednotkou:

jiným způsobem ( uveďte ):

Chlazení objektu

uvažujete o chlazení objektu v letních měsících?
 ano ne

Solární systém

uvažujete o kombinaci se solárním systémem?
 ano ne

Krb

uvažujete o instalaci krbu?
 ano ne

uvažujete o instalaci krbu s teplovodním výměníkem pro topení?
 ano ne

uvažujete o instalaci krbu s teplovzdušným výměníkem?
 ano ne

plánovaný termín realizace:

Projektová dokumentace

Máte případně zájem o zpracování projektové dokumentace vytápění?
 ano ne

Máte případně zájem o provedení výpočtu tepelných ztrát objektu?
 ano ne

Mám projektovou dokumentaci na vytápění.
 ano ne

další poznámky, popř. údaje které považujete za důležité, náměty či připomínky

Děkujeme za projevený zájem. Jakmile to bude možné zpracujeme Vám cenovou nabídku a návrh technického řešení vhodného právě pro Vás.