Děčín – severočeské město, kde se v roce 1991 zrodila myšlenka přispět svou troškou k ozdravění ovzduší a k úspoře energie využitím sluneční energie instalací solárních systémů, kdy pan KHOL Evžen po zkušenostech z roku 1990 s vlastním solárním systémem využitým na ohřev TUV, ale hlavně pro přitápění rodinného domu, dosáhl velice dobrých výsledků, které potom dále s jedním zaměstnancem a se slunečními absorbery firmy EKOSOLARIS, jejichž dealerem se pan Khol stal, nabízeli svým spoluobčanům. Montovali menší solární systémy do rodinných domků, ale i větší do hotelů a restaurací v okolí Děčína.

Začátkem roku 1992 byla potom založena firma EKOMONT Děčín a navázána spolupráce s firmou Thermo-Solar, jednou z největších, tehdy ještě našich, firem v oblasti výzkumu, vývoje a výroby slunečních kolektorů. Postupem času firma EKOMONT získávala více zkušeností s využitelností sluneční energie, což mělo za následek zaměření se i na montáž nízkoobsahového, stěnového a podlahového topení pro co nejefektivnější využití nejen sluneční energie, ale i ostatních energetických zdrojů (např. plyn a elektřina). Svoji činnost firma rozšířila pomocí tepelných čerpadel pro využití dalších netradičních zdrojů energie (vzduch, voda, země ) předních značek jako NIBE, PZP, Regulus, Stiebel Eltron, Viessmann a Danfoss.

V březnu 2000 převzala veškeré aktivity včetně stávajících zákazníků a závazků této firmy nově vzniklá společnost pod názvem EKOMONT Dc s.r.o. se stejným sídlem, zaměstnanci i majetkem. V březnu 2002 zahájila společnost provoz ve svém objektu, kde jsou funkčně využity netradiční zdroje energie jako solární systém, vzduchové kolektory, tepelná čerpadla, fotovoltaický systém, využití dešťové vody včetně kompletní funkční kotelny, ale i klimatizace a úpravna vody. Tento objekt je využit jako administrativní a skladové prostory společnosti.

Působením společnosti po celé České republice je ve městech i na vesnicích  nainstalováno cca 290 solárních systémů a dále 220 ks tepelných čerpadel.

Společnost také nabízí využití fotovoltaických článků pro výrobu elektrické energie, rekuperační jednotky s tepelným čerpadlem k větrání a v chladnějším období přitápění rodinných domků, klimatizace EMMETI, závlahové systémy Gardena, program využití dešťových vod, úpravny vod, prodej měděného topenářského materiálu, solárních zásobníků na teplou užitkovou vodu, elektrických a plynových kotlů, otopných těles a veškerého příslušenství. Poskytuje konzultační, poradenskou a přednáškovou činnost v oblasti využití alternativních zdrojů energie a ekonomických topných systémů. Zajišťuje kompletní službu od projektové dokumentace, instalace až po servis, dle přání zákazníka.