Dotazník pro zpracování nabídky

Voda je stále dražší

graf_cenyVoda je drahocenné zboží. I přesto, že je spotřeba konstantní nebo dokonce lehce klesající, je částka za roční vyúčtování vodného a stočného každý rok vyšší. Důvodem neustále se zvyšující ceny jsou zvyšující se náklady na čištění pitné vody a likvidaci odpadních vod. Kromě toho v mnoha oblastech klesá hladina spodních vod. Celkové zásoby pitné vody se tak snižují – také to vyhání cenu nahoru. Ve středně dlouhém časovém horizontu se na této situaci nic nezmění. Výsledkem je, že ceny budou i nadále růst.

Využitím dešťové vody je možné uspořit až 50 % pitné vody

Rozborem průměrné spotřeby 150 litrů pitné vody na osobu a den se ukazuje, že asi 50 % této spotřeby lze bez jakéhokoliv snížení komfortu nahradit vodou dešťovou. Počínaje splachováním toalety, přes praní a úklid až po zalévání zahrady. Vycházíme-li z toho, že ceny za vodu budou dále stoupat, pak se celé užitkové zařízení na dešťovou vodu, nepočítaje v to náklady na instalaci, vrátí za 5 – 8 let. Kromě toho je mnoho obcí, které využití dešťové vody a průsak finančně podporují. Jak však mezi velkým množstvím programů najít ten správný? S námi to není žádný problém, pomůžeme Vám, rychle a přímo.

Kvalita vody, jíž můžete důvěřovat

Při používání osvědčené filtrovací techniky GRAF je voda vždy průzračně čistá a bez zápachu. Voda z užitkových zařízení na dešťovou vodu je hygienicky naprosto nezávadná. Doložily to četné prověrky nezávislých institucí, např. Institutu hygieny v Brémách.

Používání dešťové vody – menší zatížení pro životní prostředí

Používání dešťové vody má smysl také z hlediska ekologického. Protože místo toho, aby voda přímo odtékala, jsou srážky na Vašem pozemku zadržovány. Sníží se tím zatížení kanalizace. Tento pozitivní efekt ještě zesílí v okamžiku, kdy je nadbytečná povrchová voda při intenzivních dešťových srážkách a přeplněných zásobnících zachytávána pomocí dodatečně připojeného průsakového zařízení. Také v oblasti průsakových zařízení nabízí firma GRAF vyspělou techniku, která se již v praxi mnohokrát osvědčila. Decentralizovaný průsak dešťové vody získává v mnoha zemích finanční podporu.

asio_02

Schéma využití srážkové vody

graf-spotreba

 

Dotazník pro zpracování nabídky