Přeměna slunečního světla na elektrickou energii

Pojem Fotovoltaika (FV) se označuje přímá přeměna slunečního světla na elektrickou energii. Tato přeměna probíhá v solárních článcích. Množství solárních článků pak spolu tvoří takzvané solární panely. Tyto solární panely se pak nakonec elektricky a mechanicky propojují v solární generátory.

Solární panely se rozlišují na základě použité technologie:

Monokrystalické

Polykrystalické

Tenký film

 

Společnost IBC SOLAR se kterou spolupracujeme je jedním z předních světových specialistů v oblasti fotovoltaiky nabízející kompletní řešení projektů. Zakladatel společnosti pan Udo Möhrstedt je považován za průkopníka solárního průmyslu.

 

Naším zákazníkům a partnerům nabízíme vysoce kvalitní produkty od vybraných výrobců, stejně jako kompletní spektrum služeb, které uspokojí všechny potřeby v oblasti solární energie.

 

Vynikající kvalita je potvrzena nezávislými testy

Systémy nasazené společností IBC SOLAR jsou certifikovany podle všech důležitých norem pro kvalitu. Navíc jsou prověřovány celosvětově uznávanými nezávislými instituty, jako jsou TÜV, VDE, SGS a Fraunhofer-Institut.

 

 

Pokud se rozhodnete pro solární elektřinu, rozhodujete se pro velmi rentabilní druh energie, která neprodukuje emise a  je k dispozici bez omezení.

 

Řekněme si upřímně: Kolikrát zvýšil Váš dodavatel energii za posledních pět let své ceny? Také se rozčilujete nad každou fakturou, protože musíte rok od roku platit víc? Tak prostě od nynějška vystavujte svému dodavateli energie také fakturu – za ekologickou solární elektřinu, kterou vyrobíte svým vlastním fotovoltaickým zařízením a dodáte do elektrické sítě.

 

Solární elektřina se vyplácí i pro životní prostředí

A nyní to nejlepší: Nezískává zde jen Vaše peněženka, ale také životní prostředí – protože „čistá“ solární elektřina z Vašeho fotovoltaického zařízení se nemusí vyrábět jinde za použití uranu, ropy, plynu nebo uhlí. Takto vznikajícím škodlivým látkám je možno zabránit, stejně jako rizikům souvisejícím s jadernou výrobou. To znamená, že výrazně přispějete k ochraně klimatu.

 

 

Přeměna slunečního světla na elektrickou energii – to je základní princip fotovoltaického zařízení. Jedná se o promyšlený systém z velmi kvalitních součástí, které jsou vzájemně perfektně přizpůsobeny.

 

1. Solární panely

Solární panely na Vaší střeše přeměňují sluneční světlo nahlučně a bez emisí na stejnosměrný elektrický proud

 

2. Měnič

Stejnosměrný proud vyrobený solárními panely se v měniči přeměňuje na střídavý proud, aby ho bylo možné dodávat do elektrické sítě.

 

3. Elektroměr pro FV elektřinu

Elektroměr pro fotovoltaickou výrobu se instaluje navíc k Vašemu stávajícímu elektroměru, který měří Váš odběr elektřiny. Měří množství elektřiny vyrobené měničem, za které dostanete vyplacen tzv. „zelený bonus“

 

4. Elektroměr pro napájení FV elektřinou

            Tento elektroměr měří podíl vyrobené solární elektřiny, kter nebyla spotřebována a byla dodána do veřejné elektrické sítě. Provozovatel zařízení si pro ni může najít kupce (např. ČEZ Distribuce) a dojednat s ním cenu.

 

5. Elektroměr pro odběr elektřiny

            Elektřinu, kterou potřebujete navíc pro spotřebu v domovní síti, odebíráte stejně jako dříve z veřejné elektrické sítě. Ta je evidována elektroměrem měřícím odběr a fakturována Vaším dodavatelem energie.

 

6 Kontrola zařízení + automatické řízení vlastní spotřeby

            Pomocí moderního monitoringu provozních dat si můžete nechat zobrazit výkon zařízení. Z aktuálních údajů a počasí a běžící výroby energie pak systém vypočte sluneční záření pro následující hodiny a v případě pozitivního výsledku seřídí cíleně spotřebiče ve Vaší domácnosti Tak automaticky zvýšíte svojí spotřebu.

 

7. Spořič

            Například chladnička, pračka, sporák nebo osvětlení.

003 

 

 

 

Slunečními paprsky dopadá na Zemi ročně 20 000 – krát více energie, než lidstvo vůbec dokáže spotřebovat. V České republice se průměrná  intenzita slunečního záření odhaduje na 950-1340  kW na m² za rok.

Průměrná délka  slunečního svitu zde činí přibližně 1460 hodin ročně. Jsou to velmi dobré předpoklady pro využívání sluneční energie.

 

 

Fotovoltaické zařízení s instalovaným výkonem o hodnotě 1 kWp může v českých podmínkách dodávat ročně 800-1000 kWh elektrické energie.

Bez názvu-1