Dotazník pro zpracování nabídky

Funkce solárního systému

solarsys_01aSluneční kolektor instalovaný nejčastěji na střeše objektu, přeměňuje pomocí absorberu vyzářenou sluneční energii na teplo, které se cirkulující mrazuvzdornou kapalinou dopravuje k odběrnému zařízení (zásobník teplé vody, bazénový výměník nebo výměník topného systému) umístěnému v technické místnosti objektu. Zde je teplo přes výměník předáno a ochlazená kapalina cirkuluje zpět do kolektorů, kde se při slunečním svitu ohřeje a celý cyklus se opakuje.

solarsys_02aČerpadlo zajišťující oběh kapaliny, je spínáno regulací solárního systému na základě neustále měřených a porovnávaných teplot mezi slunečním kolektorem a odběrným zařízením.

Společnost EKOMONT Dc s.r.o. využívá sluneční energii v nejrůznějších objektech sloužících k rozličným účelům a to od rodinných a bytových domů, přes penziony, hotely, rekreační střediska, autokempy, sportovní areály, provozovny a jiné, kdy teplo produkované pomocí slunečních kolektorů je nejčastěji využívané na:

 • ohřev teplé vody (TV)
 • ohřev venkovních i vnitřních bazénů (prodlužuje možnosti koupání z jara do pozdního léta)
 • přitápění (největší ekonomickou úsporu přináší kvalitní solární systém ve spojení s podlahovým nebo nízkoobsahovým topením, což ale neznamená, že solární systém není možno napojit na stávající topení. Je však nutno počítat s tím, že efektivnost využití je menší pro vysoký obsah vody v topném okruhu)

nebo kombinace:

 • ohřev TV + ohřev bazénu
 • ohřev TV + přitápění
 • ohřev TV + ohřev bazénu + přitápění

solarsys_03aInvestice do kvalitního solárního systému se určitě vyplatí, protože již od zprovoznění jste nezávislí na pohybu cen jiných energií a šetříte. Po uplynutí doby návratnosti, která je v podstatě závislá jen na cenách jiných energií, Vám uspořené peníze zůstávají a solární systém tak v podstatě vydělává! Aby solární systém přežil svou vlastní dobu návratnosti, používá naše společnost solární kolektory i ostatní komponenty od předních světových výrobců vyrobené z vysoce kvalitních materiálů zaručujících dlouhodobou životnost.

Základní rozdělení montovaných a prodávaných slunečních kolektorů:

 • deskové se selektivní vrstvou, např. Heliostar 300, Vitosol 100, SOL 27 plus
  vhodné především pro ohřev teplé vody či bazénu
 • deskové vakuové, Heliostar 400V
  vhodné pro svou vyšší účinnost v méně slunečných měsících pro přitápění, ohřev teplé vody či bazénu
 • trubicové vakuové, např. Vitosol 200 a 300, DIERTISOL POWER, ETC
  vhodné pro svou vysokou účinnost v méně slunečných měsících pro přitápění, ohřev teplé vody či bazénu
 • plastové absorbery, např. Soladur S
  vhodné pouze pro přímý ohřev bazénové vody
 • vzduchové kolektory
  solární zařízení k přímému ohřevu vzduchu. Dopadající sluneční paprsky ohřívají absorbční plochu vzduchového kolektoru, od kterého se ohřívá vzduch. Při nahřátí tohoto absorbéru na 33°C se automaticky uvádí do provozu ventilátor, který ve spodní části nasává chladný vzduch z objektu a vhání do místnosti vzduch ohřátý ze slunečního kolektoru. Tento typ kolektoru nachází uplatnění při přitápění, ale i vysoušení vnitřních prostor, kde zajišťuje bezobslužný, plně automatický provoz např. na chatě, v sušičkách dřeva, píce i ovoce.
Dotazník pro zpracování nabídky