Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných ztrát při větrání. Tepelné ztráty větráním u běžných rodinných domů, kde je větrání zajištěno systémem mikroventilace nebo okenních štěrbin, tvoří až 40 % celkové ztráty objektu.

K čemu slouží větrání s rekuperací tepla?

image001Moderní nízkoenergetické a pasivní rodinné domy se proto již prakticky bez systému nuceného větrání s rekuperací tepla neobejdou. Stále větší nároky na těsnost obvodového pláště budovy i ostatních konstrukčních prvků vedou k faktu, že v objektu není zajištěna dostatečná výměna vzduchu a hrozí problémy s vlhkostí, se vznikem plísní a s množením mikroorganismů jako jsou např. roztoči, což mnohdy může vést i ke zdravotním problémům obyvatel domu.

Tyto problémy po instalaci ventilačního systému odpadají. Objekt je větrán automaticky, i v době kdy není obýván, v tuto dobu s nižší intenzitou výměny vzduchu.

Rekuperační výměník je dnes nedílnou součástí moderních větracích systémů. Slouží k předání tepla mezi odváděným znehodnoceným a přiváděným čerstvým vzduchem do objektu.

Je třeba si však uvědomit, že se nejedná o vytápění, ale pouze o zajištění nutné výměny vzduchu a je tedy třeba v objektu uvažovat s nezávislou otopnou soustavou i zdrojem tepla. Větrací systémy pro rodinné domy nevyžadují detailní projekt ani žádný složitý výpočet.

 

Rekuperace znamená znovu-využití. V našem případě rekuperace tepla nebo rekuperace vzduchu, které jste již ve svém domě vytvořili a také za něj již jednou zaplatili. V dnešní době se výstavba nových rodinných domů ubírá jednoznačně směrem k nízkoenergetickému a pasivnímu standardu. V našich nových domcích lze tedy počítat se spotřebou na vytápění v řádech několika málo tisíc korun. Tyto nízkoenergetické stavby, však vyžadují technologie, které v nich udržují příjemné a hlavně nezávadné a zdravé klima.

Větrání v nízkoenergetických stavbách je velmi důležité. Nízkoenergetická výstavba se totiž – mimo jiné vyznačuje těsností. To znamená eliminují se tepelné ztráty infiltrací a tím se efektivně zabrání prostupu vzduchu přes stěny budov. Toto nemá co do činění s takzv. „dýcháním“ jak je u nás populárně užíváno. Pokud by v domě nebyl ůčinný systém nucené ventilace tak NELZE nízkoenergetického parametru dosáhnout. Rekuperace vzduchu je proto nutností.

Kvalitně navržený a realizovaný systém větrání s rekuperací má zásadní vliv na kvalitu vnitřního prostředí v nízkoenergetickém nebo pasivním domě a současně na pohodlí uživatel.

 

Kolik čerstvého vzduchu člověk potřebuje?

image004Abyste zajistili dostatečnou výměnu vzduchu v místnostech, zabránili koncentraci škodlivých látek a vzniku plísní, je nutné otevírat okna alespoň 8x denně na 8 minut. To však prakticky není v mnoha případech proveditelné. Potom bychom totiž mluvili o plýtvání, kterému jste díky kvalitní tepelné izolaci chtěli zabránit. Kromě toho se do obytného prostoru spolu s čerstvým vzduchem dostane také hluk, prach, pyl a hmyz.
Přetlakové provětrávací zařízení Elair -F je určené pro byty a domy bez půdy s el.topným tělískem (250W) pro přihřátí přívodního vzduchu, s max. průtokem 108 m3/h

 

Elair – F odstraní tzv. příznaky „nemocného domu“ :

  • Pálení a svědění očí, permanentní rýmu, ucpaný nos, sucho či bolest v krku, dušnost až astmatického rázu, pocit nedostatku vzduchu k dýchání, chrapot, kožní problémy, bolest hlavy, únavu ve dne, nespavost nebo poruchy spánku, poruchy soustředění atd.
  • vytváří zdravé prostředí, ideální pro alergiky a astmatiky.
  • Vás zbaví nadměrné vlhkosti s následnou kondenzací vody na stěnách a dalších stavebních konstrukcích, na nichž díky kondenzaci vody dochází ke vzniku hub a plísní, narušování stavebních konstrukcí, omítek, maleb, tapet a tvorbě vhodných životních podmínek pro mikroorganismy typu Staphylococus a Streptococus.
  • Vám zajistí čisté prostředí bez prachu a pylu.
  • výrazně sníží koncentraci radonu a těkavých organických sloučenin jako jsou přirozené lidské a zvířecí pachy, parfémy, výpary z nábytku, koberců, barev, laků, lepidel, odpadových košů, čistících prostředků atd.).
  • V neposlední řadě zabrání nebo ztíží pracovní podmínky bytovým zlodějům.

 

Princip zařízení:

Přetlakové provětrávací zařízení Elair -F je určené pro byty a domy bez půdy

s el.topným tělískem (250W) pro přihřátí přívodního vzduchu, s max. průtokem 108

m3/h; zařízení přivádí do prostor takové množství vzduchu, které nenarušuje

tepelnou pohodu.

Zvyšujeme standard zdravého bydlení bez:

vzdušné vlhkosti

plísní a hub

radonu

prachu a pylu

nežádoucích výparů a pachů

zatuchlého vzduchu

 image006